Comissió Central de Garantia i Qualitat

Integrants 2013

Lluís Burgués (Director general)
Elvira Gea
Francesc Aroles
Carme Curcó
Elvira Gea
Guillem De Celis / Teresa Marcer
Montserrat Guitart
Mercè Escrig
Lluïsa Areny
Pilar Serrano / Joan Ferrando
Ernest Sáiz
Imma Tort
President
Secretària

 
Direcció assistencial
Direcció d’Infermeria
Secretari de la Comissió de Farmàcia, Terapèutica i Infeccions
Secretari de la Comissió de Mortalitat
Secretari de la Comissió d’Històries Clíniques
Secretari de la Comissió de l’àrea Quirúrgica i Obstètrica
Representant de la direcció econòmica
Representants de la direcció d’Infermeria
Representant del CSS El Cedre
Representant d’Atenció Primària

Activitat

Indicadors de qualitat del SAAS

Seguretat del pacient