Introducció

La memòria dels Serveis d’Atenció Primària (SAP) inclou l’activitat que s’ha portat a terme al llarg de l’any 2013 en la xarxa de centres d’atenció primària, així com els diferents programes i serveis a la comunitat.
La xarxa de Centres d’Atenció Primària (CAP) es compon d’onze centres situats en les set parròquies, amb una distribució de professionals equitativa al volum de població; quatre CAP inclouen l’activitat del metge de capçalera, i només en el cas del CAP del Pas de la Casa aquesta activitat és gestionada pel SAAS. Per això aquesta memòria només recull l’activitat mèdica d’aquest professional.
En relació amb els serveis d’atenció a la comunitat, des dels Serveis d’Atenció Primària es porta a terme la Consulta Jove, majoritàriament desenvolupada als centres educatius de segona ensenyança de tot el país.
Reflectim també les dades de dos dels principals programes, el Programa d’atenció domiciliària i el Programa maternoinfantil.
La memòria conté, doncs, una breu explicació de cada servei o programa i aquelles dades que s’han considerat més rellevants per reflectir l’activitat que s’hi efectua.