Fitxa tècnica

Llits estàndars

Maternitat
Pediatria
Medicina Interna (ala Andorra)
Medicina Interna (ala Roser)
Cirurgia General
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
TOTAL LLITS ESTÀNDARDS
23
15
25
23
25
25
136

Llits especials

Llits especials ingrés

Bressols
Incubadores
Habitacions de seguretat
UCI
Semicrítics
Salut Mental
Total llits especials ingrés

Llits especials ambulatoris

4a planta (estudi de la son)
4a planta (oncologia)
4a planta (UCSI)
Total llits especials ambulatoris

TOTAL LLITS ESPECIALS

 

4
6
2
8
4
12
36

 

2
6
8
16

52

Llits de reserva

4a planta (ala Andorra)
4a planta (ala Roser)

TOTAL LLITS DE RESERVA
8
5

13

TOTAL LLITS

201