Treball social

L’activitat assistencial del Servei de Treball Social està directament relacionada amb la població ingressada. Durant l’any 2013, el Servei de Treball Social ha atès un total de 592 persones.
Aquestes persones han generat 1.640 demandes. Els motius d’aquestes demandes han estat diversos: en comparació de l’any anterior els tràmits administratius han augmentat un 52%, les demandes per manca de cobertura sanitària, un 46%, i les demandes de tràmits de fulls grocs, un 6,7%.
Cal fer referència a l’augment de les demandes per manca de cobertura.
D'altra banda han disminuït les ampliacions de cobertura, un 43%, i les demandes per valoracions sociofamiliars, un 3%.

Veure gràfic activitat segons tipus de gestió

Veure taules de l’evolució de l’activitat

  2009 2010 2011 2012 2013
Persones ateses 590 547 572 586 592
Demandes 1.389 1.205 1.293 1.518 1.640
Gestions 1.360 1.210 1.288 1.510 1.613
  2012 2013 DIF. %
Persones ateses 586 592 6 1,02%
Demandes 1.518 1.640 122 8,03%
Gestions 1.510 1.613 103 6,82%

S’ha atès un total de 592 persones, que han generat 1.640 demandes i 1.613 gestions (les demandes poden originar cap, una o diverses gestions).

Veure gràfic comparatiu de l’activitat