Cirurgia general i especialitats quirúrgiques

A l’equip d’atenció especialitzada de Cirurgia General i Especialitats Quirúrgiques estan adscrites les especialitats següents:

Tanmateix inclou:

Activitat

L’activitat global de l'equip està reflectida en la taula següent:

Veure taula activitat global EAE Cirurgia general i especialitats quirúrgiques

ESPECIALITAT 2013 2012 DIF %
Cirurgia General        
Ingressos 1102 1103 -1 -0,1
Ingressos des de Urgencies (42,47%) 468 468 0 0
Estada mitjana 4,8 5,5 -0,8 -14
Intervencions (75,7 % dels Ingressos) 914 885 29 3,3
Ingressos UCSI (8,8 %) 106 77 29 37,7
Oftalmologia        
Ingressos 5 5 - -
Ingressos UCSI (98,8) 412 364 48 13,2
Intervencions (98,5 % dels Ingressos) 411 363 48 13,2
Anestesia Loco-regional 390 334 56 16,8
Procediments HDD 832 953 -121 -12,7
Otorinolaringologia        
Ingressos 377 340 37 10,9
Ingressos des de Urgencies (24,40 %) 92 65 27 41,5
Estada mitjana 2,2 2,3 -0,1 -3,6
Intervencions (84,5 % dels Ingressos) 350 334 16 4,8
Ingresos UCSI (8,9 % dels Ingressos) 37 42 -5 -11,9
Urologia        
Ingressos 550 539 11 2
Ingressos des de Urgencies (50,0 %) 275 265 10 3
Estada mitjana 4,4 4,3 0,1 3
Intervencions (64,9 % dels Ingressos) 405 406 -1 -0,2
Ingressos UCSI (11,8 % del Ingressos) 74 72 2 2,8
Cirurgia Plàstica        
Ingressos 34 - - -
Intervencions (100 % dels Ingressos) 34 - - -
Estada mitjana 1 - - -
Estomatologia        
Ingressos UCSI (97,2 %) 104 90 14 15,6
Intervencions 108 90 18 20
Anestesia General (99,1 % de les anestesies) 86 107 21 24,4

Ingressos

Respecte de l'activitat del Centre Hospitalari Andorrà (CHA), l’equip de cirurgia general i especialitats quirúrgiques (CGIEQ) és el que més ingressos genera del CHA, amb el 33,6% del ingressos totals. Cirurgia general i Urologia són els serveis amb més ingressos.

Veure taula nombre d’ingressos

2013 INGRESSOS ESTADES
Nre. % Totals
Total CHA 8.038   37.901
Cirurgia general 1.102 13,7% 5.430
Cirurgia plàstica 33 0,4% 33
Estomatologia 107 1,3% 106
Oftalmologia 417 5,2% 367
Otorinolaringologia 414 5,2% 866
Urologia 624 7,8% 2.508
Total CGiEQ 2.697 33,6% 9.309
Traumatologia 1.702 21,2% 6.294
Medicina Interna i Especialitats Mèdiques 1.600 19,9% 14.387
Ginecologia i Obstetricia 974 12,1% 2.950
Pediatria i Neonatologia 386 4,8% 1.402
Psiquiatria 226 2,8% 1.658
Altres 453 5,6% 1.904

Veure gràfic nombre d’ingressos

Considerem que una diferència interanual inferior a un 5% no és significativa, i per tant únicament Oftalmologia (13,2%) i Otorinolaringologia (10,9%) han incrementat els ingressos. Estomatologia (15,4%) ha incorporat un nou metge, i per tant ha augmentat l'activitat, i Cirurgia plàstica s’ha implantat durant el any 2013.

Estades

Una millora en les estades mitjanes (EM) suposa una lògica reducció de les estades totals de l'Hospital. Tot i això, l’equip és el segon que més estades genera.

Urgències

L’equip té 5 especialitats d'atenció contínua per al suport a Urgències, amb horari 7/24/365:

L'activitat urgent es manté estable en dues especialitats, Urologia (50%) i Cirurgia general (42,5%) i augmenta en Otorinolaringologia (24,4%).

Tipus d'ingrés

Totes les especialitats que integren l’equip tenen el percentatge d'ingressos quirúrgics per sobre del 60% i arriben a prop del 100% els serveis de Cirurgia plàstica, Oftalmologia i Estomatologia.
Quant a la cirurgia sense ingrés (UCSI), Cirurgia general els ha incrementat un 37,7% i Otorinolaringologia els ha disminuït un 11,9%. La resta dels serveis es mantenen estables.

Veure taula ingressos per especialitat

  2013 2012 DIF %
CIRURGIA GENERAL 914 885 29 3,3
CIRURGIA PLÀSTICA 34 0 34 100
ESTOMATOLOGIA 108 90 18 20
OFTALMOLOGIA 411 363 48 13,2
OTORINOLARINGOLOGIA 350 334 16 4,8
UROLOGIA 405 406 -1 0,2
TOTAL CGIEQ 2.222 1.193 144 12,07%
TOTAL CHA 4.393 100,0%    

Veure gràfic ingressos per especialitat

Estada mitjana (EM)

Es poden diferenciar les especialitats que ingressen pacients (Cirurgia general, Urologia i Otorinolaringologia) dels que fan l'activitat a l'UCSI o amb curta estada (Oftalmologia, Estomatologia i Cirurgia plàstica).
És destacable la reducció de l'EM en Cirurgia general de quasi una estada, que suposa una reducció del 37,7% de la seva EM.

Consultes externes

Hi ha 20 especialistes a l’equip que ofereixen consultes ambulatòries al país, tant al CHA, en consultes privades concertades amb la CASS i en centres privats sense concert amb la CASS, com ara la Cirurgia plàstica.

Activitat quirúrgica

L’equip inclou 19 equips quirúrgics diferents integrats per un especialista i un metge adjunt cadascun. Això suposa l'ocupació del 48,75% del temps quirúrgic total disponible a l'àrea quirúrgica central (AQO) i el 72% de l'horari de quiròfan d'HDD.
L'activitat global d'intervencions ha augmentat un 12% a expenses de Cirurgia plàstica, Oftalmologia i Odontologia.

Millores en la qualitat assistencial

Implantació de nous procediments

La col·laboració amb metges externs de reconegut prestigi ha permès la implantació de noves tècniques quirúrgiques que anteriorment s’havien de derivar fora del Principat.
En concret, el 2013 s’han iniciat dues tècniques a Urologia: