Projectes

Dins del Pla de qualitat d’Infermeria es van definir àrees de millora i s’han desenvolupat diversos projectes, alguns plenament desenvolupats, altres en procés i alguns més que tenen una durada indefinida.

Qualitat assistencial i seguretat del pacient

Continuïtat assistencial

Estan en procés i continuen per al 2014:

Estructura i organització dels serveis

Control i contenció de la despesa

Sistemes d’informació i circuits de comunicació