Voluntariat

Un any més el Servei de Voluntariat de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) ha seguit desenvolupant la tasca d’acompanyament i de prestació d’atencions directes als malalts ingressats a l’HNSM i al Centre Sociosanitari El Cedre.
El Servei de Voluntariat està format per un conjunt de persones que dediquen una part del temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general sense esperar res a canvi. Durant l’any 2013 hem disposat de 21 voluntaris, s’hi han incorporat 6 voluntaris nous i han estat donats de baixa 7.
La distribució de voluntaris es realitza segons perfils de pacients i els diferents serveis que constitueixen l’Hospital i el Centre Sociosanitari.

Els voluntaris de l’hospital, durant aquest any 2013, han realitzat acompanyament a 113 pacients, que han generat un total de 749 visites.

Veure taula Evolució de l'activitat del servei de voluntariat 2007-2013

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingressos 7.351 7.870 7.869 7.910 7.484 8.017 8.038
Pacients visitats 1.200 1.100 510 663 680 471 113
Visites generades 2.319 1.894 1.612 1.768 1.805 1.458 749

Veure taula Variació de l'activitat 2012-2013

  2012 2013 VARIACIÓ ABSOLUTA VARIACIÓ RELATIVA %
Ingressos 8.017 8.038 21 0,26%
Pacients visitats 471 113 -358 -76,01%
Visites generades 1.458 749 -709 -46,63%

El perfil de pacients que ha rebut la visita dels voluntaris han estat persones grans que no disposen d’un entorn familiar proper, o bé és deficitari per problemes socials, i/o pacients amb familiars que treballen i no poden estar amb ells durant la jornada laboral.

També cal destacar que els ingressos en l’actualitat a l’Hospital són de més curta estada, fet que ha provocat una disminució de les demandes al servei.
Tanmateix, cal tenir present que la tasca que realitzen en el Servei de Salut Mental ha disminuït perquè els criteris d’acompanyament han estat modificats des del servei.
Durant tot l’any 2013 s’ha continuat amb el projecte de formació continuada, amb el Curs d’iniciació al voluntariat (15 hores lectives) i el Curs d’habilitats comunicatives (15 hores lectives).

Cal destacar que aquest any els voluntaris de l’Hospital han rebut el Premi del voluntariat del Govern d’Andorra com a reconeixement de la tasca que realitzen.