Altres activitats

Visites d’orientació professional

Durant l’any 2013 alumnes de diferents centres educatius han vingut a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a realitzar unes visites d’orientació professional.
Ens van visitar 7 alumnes de 4t d'ESO de l'Escola Andorrana de Santa Coloma per orientació i conèixer el treball de diversos professionals d’infermeria; vam fer sessió amb infermera, auxiliar, treballadora social i dietista.
30 alumnes de batxillerat de l'Escola Andorrana de Santa Coloma van venir per conèixer el centre. Els vam fer presentació i visita dels serveis de farmàcia, SUM, laboratori i rehabilitació.
En dues sessions, 82 alumnes de 3r d'ESO de l’Institut d'Ensenyament de la Margineda van visitar els serveis del SUM, farmàcia, laboratori i esterilització.

Veure taula nombre visites segons centre docent

CENTRE DOCENT 2012 2013 DIF. %
Escola d’infermeria - Universitat d’Andorra - (1r curs) 21 21 0 -
Escola Andorrana de Segona Ensenyança 87 37 -50 -57,47
Institut d'Ensenyament de la Margineda 0 82 82 100
Escola Andorrana 7 0 -7 -100
TOTAL ALUMNES 32 108 76 237,50

Pràctiques d’alumnes

Realitzada sessió d’acolliment i informació dels serveis hospitalaris i maneig de l’ECI a alumnes de l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra, de 3 h de durada.
Igualment s’ha realitzat una sessió d’acolliment i informació dels serveis hospitalaris i maneig de l’ECI als alumnes d'FP branca sanitària del Centre de Formació Professional d’Aixovall i als de l'institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.
Hem acollit una alumna d'FP de formació a distància de la Generalitat de Catalunya.
Tots els alumnes han estat acollits el dia d’inici de pràctiques per la coordinadora i referents dels serveis i acompanyats i presentats als equips de la unitat.
Es va realitzar la presentació del grup d’alumnes de la Universitat d’Andorra a tots els tutors de pràctiques.
Com cada any, s’han realitzat reunions de tancament de les estades formatives amb totes les entitats implicades i la preparació de propostes per al proper curs.

Veure taula nombre de pràctiques segons centre docent

CENTRE EDUCATIU 2012 2013 DIF. %
Escola Universitària d'Infermeria d'Andorra 49 31 -18 -36,73
DEP Sanitari i Social - Centre de Formació Professional (Aixovall) 12 16 4 33,33
Batxillerat Professional Socioeducatiu (Seu d'Urgell) 7 8 1 14,28
FP de formació a distància de la Generalitat de Catalunya. 1 1 0 -
TOTAL 70 69 -1 -1,42

La variació en el nombre de l’EUIA és per les demandes dels serveis on volen realitzar les practiques els alumnes de 3r curs, ja que si el nostre servei està complet poden realitzar-les fora.
També, en haver-hi alumes de fora del país, molts opten per realitzar les pràctiques més a prop del lloc d’origen.
S’està treballant en la preparació de nous projectes en aquest àmbit a fi de millorar l’acolliment de nous professionals amb l’acompanyament i suport d’altres professionals experimentats de l’HNSM.

Formació continuada del personal del SAAS

El 2013 s’ha potenciat la realització de tallers i seminaris dintre del SAAS per tal d’optimitzar el pressupost. L’increment de l’assistència a congressos i jornades ha estat degut a l’acceptació de diversos treballs presentats.
Es manté la dinàmica de mantenir el nombre de màsters i postgraus reduïts, per ajustar-nos a les necessitats del SAAS, cosa que ens ha permès dirigir el pressupost a formacions que arriben a un nombre més elevat d'empleats.
Les estades i visites a altres centres es mantenen ja que no hi ha hagut necessitats de reciclatge en les àrees habituals (pediatre, llevadores, etc.). El 2014 és possible que hi hagi algun increment per formar en alguns camps noves incorporacions a la plantilla.

Veure taula segons tipus formació

  2010 2011 2012 2013
Cursos i tallers 40 42 19 45
Congressos i jornades 40 18 29 33
Estades i visites 4 3 15 4
Màsters i postgraus 4 8 4 4
TOTAL 110 84 67 86

Veure gràfic segons tipus formació