Salut Mental

Activitat

Veure taula Serveis de Salut Mental

SERVEIS DE SALUT MENTAL
ÀREA TIPUS D'ACTIVITAT 2012 2013 DIF. %
CONSULTES EXTERNES
Psiquiatría Primeres visites 621 554 -67 -12%
Segones visites 6.112 6.218 106 2%
Psicòlegs Primeres visites 323 368 45 12%
Segones visites 2.329 2.276 -53 -2%
Psicòlegs infantils Primeres visites 92 90 -2 -2%
Segones visites 1.513 1.568 55 4%
Assistents socials Primeres visites 110 108 -2 -2%
Segones visites 659 647-12 -2%
Visites Hospital de Dia 266 29428 10%
Infermeria Primeres visites 3 1 -2 -200%
Segones visites 99 62 -37 -60%
Dietista Primeres visites 23 34 11 32%
Segones visites 144 149 5 3%
Consultes Externes Pas de la Casa Visites Psiquiatria 61 66 5 8%
TOTAL PRIMERES VISITES 1.172 1.155 -17 -1%
TOTAL SEGONES VISITES 10.856 10.920 64 1%
TOTAL PRIMERES I SEGONES 12.028 12.075 47 0%
PROGRAMES ESPECIALS
Centre de dia Estades 2.241 2.185 -56 -3%
Hospital de dia Estades 1.563 1.575 12 1%
Hospital de dia infantojuvenil Estades 266 222 -44 -20%
Intervenció cognitiva en les demències Estades taller 966 839 -127 -15%
UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ
  Visites psiquiàtriques 1.456 1.393 -63 -5%
  Visites psicològiques 754 509 -245 -48%
  Visites treball social 225 241 167%
Activitat assistencial Ingressos 185 183 -2 -1%
  Estades 1.591 1.587 -4 0%
RESTA SERVEIS CHA
Interconsultes hospitalàries Interconsultes psiquiàtriques 1.359 1.156 -203 -18%
Interconsultes psicològiques 34 44 10 23%
URGÈNCIES
Assistència urgent Visites d'urgència 134 157 23 15%

Veure gràfic Visites de psiquiatra i psicologia

Veure gràfic Visites psicòlegs infantils

Veure gràfic Programes especials

Veure gràfic Visites infermeria i dietista

Veure gràfic Visites assistent social

Veure gràfic Ingressos 4a planta psiquiatría

Millores en la qualitat

Millores organitzatives