Diagnòstic per la imatge

Formació Continuada

Veure taula Cursos

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
SEARA GIL A. J. XV Curso Teórico-práctico de Ecografia Músculo-esquelética en el Deporte Sant Cugat del Vallès/Espanya 02/13
SALVADOR IZQUIERDO X. XV Curso de Máster de Postgrado en Patología Mamaria (bloc II) Barcelona/Espanya 03/13
MONZÓN GASPÀ M. XI Congrés de la Societat Espanyola de Cardiologia Madrid/Espanya 04/13
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ S. C. XI Congrés de la Societat Espanyola de Cardiologia Madrid/Espanya 04/13
SEARA GIL A. J. V Congrés nacional radiòlegs de Catalunya Reus/Espanya 05/13
DE ROCA JORDÀ A. Curs nivell B de català Escaldes/Andorra 2013
DOS SANTOS MOTA B. Curs nivell B de català Escaldes/Andorra 2013
RODRÍGUEZ ARNEDO S. Curs nivell B de català Escaldes/Andorra 2013
PERALTA SILVA M. A. Avances Tectológicos Biopsia de Mama Sabadell/Barcelona 09/13
BRANCO PEREIRA D. Curs SVB-I-DEA Escaldes/Andorra. 05/13
GASTO SÁNCHEZ J. Curs SVB-I-DEA Escaldes/Andorra. 05/13
VALLE CALERO A. Curs SVB-I-DEA Escaldes/Andorra. 05/13
VIÑES TRIVIÑO P. Curs SVB-I-DEA Escaldes/Andorra. 05/13
EL ALMI JAMI T. Curs SVB-I-DEA Escaldes/Andorra. 05/13
BRANCO PEREIRA D. Curs SVI Escaldes/Andorra 12/13
GASTO SÁNCHEZ J. Curs SVI Escaldes/Andorra 12/13
VALLE CALERO A. Curs SVI Escaldes/Andorra 12/13
VIÑES TRIVIÑO P. Curs SVI Escaldes/Andorra 12/13
EL ALMI JAMI T. Curs SVI Escaldes/Andorra 12/13

Veure taula Sessions

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
SEARA GIL A. J. Sessions diàries del servei Andorra 2013
MONZÓN GASPÀ M. Sessions diàries del servei Andorra 2013
OVEJERO VELA C. Sessions diàries del servei Andorra 2013
PERALTA SILVA M. A. Sessions diàries del servei Andorra 2013
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ S. C. Sessions diàries del servei Andorra 2013
SEARA GIL A. J. Fitxa bibliogràfica setmanal Andorra 2013
MONZÓN GASPÀ M. Fitxa bibliogràfica setmanal Andorra 2013
OVEJERO VELA C. Fitxa bibliogràfica setmanal Andorra 2013
PERALTA SILVA M. A. Fitxa bibliogràfica setmanal Andorra 2013
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ S. C. Fitxa bibliogràfica setmanal Andorra 2013
SEARA GIL A. J. Sessió mensual amb servei d'Otorinolaringologia Andorra 2013
MONZÓN GASPÀ M. Sessió mensual amb servei d'Otorinolaringologia Andorra 2013
OVEJERO VELA C. Sessió mensual amb servei d'Otorinolaringologia Andorra 2013
PERALTA SILVA M. A. Sessió mensual amb servei d'Otorinolaringologia Andorra 2013
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ S. C. Sessió mensual amb servei d'Otorinolaringologia Andorra 2013
MONZÓN GASPÀ M. Sessió utilitat de la histerosalpingografia en estudi d’infertilitat Andorra 2013
SEARA GIL A. J. Biòpsia estereotàxica de mama. Resultats Andorra 2013
SALVADOR IZQUIERDO X. Resecció per via percutània de lesions benignes de la mama Andorra  

Investigació

Veure taula

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
SEARA GIL A. J. Infiltració de factors de creixement plaquetari, amb guia ecogràfica, en el tractament de diverses tendinopaties. Reus/Espanya 05/13
MONZÓN GASPÀ M. Infiltració de factors de creixement plaquetari, amb guia ecogràfica, en el tractament de diverses tendinopaties. Reus/Espanya 05/13
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ S. C. Infiltració de factors de creixement plaquetari, amb guia ecogràfica, en el tractament de diverses tendinopaties. Reus/Espanya 05/13
SALVADOR IZQUIERDO X. Infiltració de factors de creixement plaquetari, amb guia ecogràfica, en el tractament de diverses tendinopaties. Reus/Espanya 05/13
PERALTA SILVA M. A. Infiltració de factors de creixement plaquetari, amb guia ecogràfica, en el tractament de diverses tendinopaties. Reus/Espanya 05/13