Comissió de direcció del Centre Hospitalari Andorrà

La Comissió de Direcció està composta, tal com regula el Reglament general d’estructura i funcionament del CHA (aprovat l’any 2001), per:

Lluís BURGUÉS MONSERRAT
Francesc AROLES FERRER
Carme CURCÓ PIÑOL
Director general
Director assistencial
Directora d’Infermeria del Centre Hospitalari Andorrà