Comissió de farmàcia, terapèutica i infeccions

Integrants 2013

J. Boneu
X. Casal
M. Camps
O. Sarroca
E. Gea
A. Margarit
M. Medina
Ll. Pallarés

Nombre de reunions

Reunions ordinàries generals
Reunions especifiques
7
2

Activitat

1. Selecció de medicaments:

2. Seguretat de medicaments:

3. Informació i seguiment de:

4. Realització o revisió de protocols, procediments i projectes

5. Informació i seguiment dels processos farmacoterapèutics:

6. Control de les Infeccions

Activitat:

7. Organització

8. Relació amb el ministeri de Salut i Benestar

El ministeri de Salut i Benestar ha establert una relació de comunicació per als temes d’infeccions amb l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. S’han designat el Dr. Francesc Aroles i la Dra. Elvira Gea per a aquesta tasca.
Mandats 2013: