Atenció primària

Formació Continuada

Veure taula Postgrau

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
LÓPEZ CABALLERO E. Postgrau en la promoció de la salut Andorra De gener a novembre 2013
LÓPEZ MARÍN P. Postgrau en la promoció de la salut Andorra De gener a novembre 2013
PÉREZ PÉREZ M. Postgrau en atenció a la persona en ferides cròniques Lleida/Espanya De gener a juny 2013

Veure taula Cursos

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
BOCHACA TOHA M. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Abril 2013
CRESPO VALDEHIERRO M. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Abril 2013
GRANDJEAN   A. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Abril 2013
LÓPEZ MAGALLON M. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Abril 2013
SABATÉ CARDONA R.M. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Abril 2013
LÓPEZ RIBERA P. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Juliol 2013
MARTÍNEZ TORRENS N. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Juliol 2013
ÁLVAREZ ÁLVAREZ J. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Juliol 2013
BRUGUÉS FERRÉ E. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Juliol 2013
XANDRI BONET A. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Juliol 2013
ALONSO NICOLÁS N. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Juliol 2013
FERREIRA RODRIGUES D. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Setembre 2013
LLIMÓS DRUDIS T. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Setembre 2013
LÓPEZ MARÍN P. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Setembre 2013
NICOLOFF GONZÁLEZ M. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Setembre 2013
OJEDA JIMÉNEZ M. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Setembre 2013
RIBERA CANO C. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Setembre 2013
ROIG ASENSIO C. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Setembre 2013
SÁNCHEZ LÓPEZ E. Curs de suport vital bàsic amb instrumentalització de la via aèria i desfibril·lació externa semiautomàtica (svb-i-dea) Andorra Setembre 2013
TRASTOY DOBARRO E. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
SANTAMARIA GIMÉNEZ S. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
PORRAS HERRERA E. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
SERRA DÍAZ S. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
CASAL RUIZ E. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
AMAT GALLARDO C. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
SOHIER   C. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
VÁZQUEZ DE LA FUENTE A. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
ALCARAZ PONS A. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
PINADEAU   L. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
LÓPEZ LÓPEZ L. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
RUBIA DE LA ROSA T. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
MELÉNDEZ RODRÍGUEZ C. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
DOSTA LATORRE S. Programa de perfeccionament ofimàtic Andorra Novembre 2013
MARTÍNEZ TORRENS N. XVII Curso de actualización. Vacunas 2013 Barcelona/Espanya Abril 2013
PIE ESTEBAN S. Eines de mediacio per millorar el lideratge en la gestió Andorra Abril 2013
NOVIS BERENGUEL M. Eines de mediacio per millorar el lideratge en la gestió Andorra Abril 2013
OJEDA JIMÉNEZ M. Eines de mediacio per millorar el lideratge en la gestió Andorra Abril 2013
BOCHACA TOHA M. Eines de mediacio per millorar el lideratge en la gestió Andorra Abril 2013
NERÍN GONZÁLEZ A. Eines de mediacio per millorar el lideratge en la gestió Andorra Abril 2013
CASAL RUIZ E. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
SANTAMARIA GIMÉNEZ S. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
PORRAS HERRERA E. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
MELÉNDEZ RODRÍGUEZ C. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
TRASTOY DOBARRO E. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
PAREDES DA SILVA D. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
ALCARAZ PONS A. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
AMAT GALLARDO C. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
DOSTA LATORRE S. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
LÓPEZ LÓPEZ C. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
PINADEAU   L. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
SERRA DÍAZ S. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
RUBIA DE LA ROSA T. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
SOHIER   C. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
VÁZQUEZ DE LA FUENTE A. Formació caixes programa “Gènesix Pos” Andorra Juny 2013
FERNÁNDEZ PARADA P. Curs de formació de formadors en lactància materna Andorra Juliol 2013
GRANDJEAN   A. Curs de formació de formadors en lactància materna Andorra Juliol 2013
ÁLVAREZ ÁLVAREZ J. Curs de formació de formadors en lactància materna Andorra Juliol 2013
CRESPO VALDEHIERRO M. Curs de formació de formadors en lactància materna Andorra Juliol 2013
BALLESTER VENTURA G. Curs de formació de formadors en lactància materna Andorra Juliol 2013
PIE ESTEBAN S. Curs de formació de formadors en lactància materna Andorra Juliol 2013
RABASA MORENO C. Curs de formació de formadors en lactància materna Andorra Juliol 2013
CAMAÑES PARDINA A. Curs de formació de formadors en lactància materna Andorra Juliol 2013
ALONSO FERNÁNDEZ E. Curs de formació de formadors en lactància materna Andorra Juliol 2013
BOCHACA TOHA M. Actualització en l’abordatge del pacient amb diabetis Barcelona/Espanya Octubre 2013
GUERRERO LÓPEZ F. Actualització en l’abordatge del pacient amb diabetis Barcelona/Espanya Octubre 2013
NERÍN GONZÁLEZ A. Curs de drets humans Andorra Octubre 2013

Veure taula Tallers

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
MARTíNEZ RAMON M. A. Taller de sexualitat i afectivitat a les escoles Barcelona/Espanya Març 2013
NAVAIS BARBEITOS N. Taller de sexualitat i afectivitat a les escoles Barcelona/Espanya Març 2013
BOCHACA TOHA M. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
LÓPEZ RIBERA P. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
MARTÍNEZ TORRENS N. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
FERREIRA RODRIGUES D. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
ARRABAL MARTIN M. C. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
FERNÁNDEZ PARADA P. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
GUERRERO LOPEZ P. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
LOPEZ CABALLERO E. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
PIE ESTEBAN S. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
RAMON MARTÍNEZ M. A. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
MATEOS HERNÁNDEZ C. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
GABRIEL BERNAD P. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
NOVIS BERENGUEL M. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
TORÀ REY M. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
BERNADA LÓPEZ L . Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
CASES MEDINA D. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
ÁLVAREZ ÁLVAREZ J. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
ROIG ASENSIO C. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
LLIMÓS DRUDIS T. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
BRUGUES FERRÉ E. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
CASTILLO MOLINA M. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
CRESPO VALDEHIERRO M. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
GRANDJEAN   A. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
JOST   N. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
NICOLOFF   M. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
RABASA MORENO C. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
SÁNCHEZ LÓPEZ E. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
CAMAÑES PARDINA A. Formació història clínica hcis/metodologia Andorra Juny 2013
SABATÉ CARDONA R. M. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
ALONSO NICOLÁS N. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
MARTÍNEZ TORRENS N. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
RAMON MARTÍNEZ M. A. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
NAVAIS BARBEITOS N. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
CRESPO VALDEHIERRO M. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
PÉREZ GACIA C. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
ALAMINOS LAGUNA M. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
BRUGUÉS FERRÉ E. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
RABASA MORENO C. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
PIE ESTEBAN S. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
BALLESTER VENTURA G. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
ÁLVAREZ ÁLVAREZ J. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
SANCHEZ LÓPEZ E. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
NERIN GONZÁLEZ A. Atenció a la salut sexual i reproductiva en atenció primària Andorra Juny 2013
BOCHACA TOHA M. Fent el sistema més eficient: la infermera i les competències avançades Barcelona/Espanya Juny 2013
GUERRERO LÓPEZ F. Fent el sistema més eficient: la infermera i les competències avançades Barcelona/Espanya Juny 2013
OJEDA JIMÉNEZ M. Fent el sistema més eficient: la infermera i les competències avançades Barcelona/Espanya Juny 2013
NOVIS BERENGUEL M. Fent el sistema més eficient: la infermera i les competències avançades Barcelona/Espanya Juny 2013
ÁLVAREZ ÁLVAREZ J. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
BALLESTER VENTURA G. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
CACAIS PEDROSA L. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
CASANOVAS PEÑALVER M. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
FERREIRA RODRIGUES D. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
LÓPEZ MAGALLON M. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
NAVAIS BARBEITOS N. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
NICOLOFF GONZÁLEZ M. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
OJEDA JIMÉNEZ M. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
RABASA MORENO C. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
SABATÉ CARDONA R.M. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
TORÀ REY M. Alimentació i creixement Andorra Novembre 2013
BOCHACA TOHA M. Actualització en diabetis Barcelona/Espanya Abril 2013
GUERRERO LÓPEZ F. Actualització en diabetis Barcelona/Espanya Abril 2013
GUERRERO LÓPEZ F. Formacheck, “una experiència transformadora” Girona/Espanya Octubre 2013
TORT SISQUELLA I. Reptes i tendències de l’atenció primària Barcelona/Espanya Novembre 2013
OJEDA JIMÉNEZ M. Reptes i tendències de l’atenció primària Barcelona/Espanya Novembre 2013
BOCHACA TOHA M. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
SÁNCHEZ LÓPEZ E. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
MATEOS HERNÁNDEZ C. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
NICOLOFF GONZÁLEZ M. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
ALONSO FERNÁNDEZ E. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
JOST   N. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
LÓPEZ MAGALLON M. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
NOVIS BERENGUEL M. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
TORÀ REY M. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
FERNÁNDEZ PARADA P. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
LÓPEZ MARÍN P. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
GRANDJEAN   A. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
BALLESTER VENTURA A. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
CASES MEDINA D. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
CAMAÑES PARDINA A. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
CASTILLO MOLINA M. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
PIE ESTEBAN S. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
RIBERA CANO C. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
ROIG ASENSIO C. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
CRESPO VALDEHIERRO M. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
BRUGUÉS FERRÈ E. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
CELIMENDIZ AGUIRRE N. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
GABRIEL BERNAD P. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
NAVAIS BARBEITOS N. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
GUERRERO LÓPEZ F. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
VINCENOT   E. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
FERREIRA RODRIGUES D Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
RAMON MARTÍNEZ MA Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
CACAIS PEDROSA L Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
LÓPEZ CABALLERO E Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
PÉREZ BURGOS M Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
RABASA MORENO C Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
ALONSO FERNÁNDEZ E Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
RIBERA CANO C Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
SANCHEZ LÓPEZ E Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
TORÀ REY M Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
ROIG ASENSIO C Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
LÓPEZ MARÍN P Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
GABRIEL BERNAD P Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
BERNADA LOPEZ L Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
VINCENOT   E Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
CAMAÑES PARDINA A Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
CASTILLO MOLINA M Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013

Veure taula Jornades

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
MARTÍNEZ TORRENS N. Jornada de vacunes de l'aificc Barcelona/Espanya Març 2013
SÁNCHEZ LÓPEZ E. Jornada de vacunes de l'aificc Barcelona/Espanya Març 2013
TORT SISQUELLA I. Jornadas de liderazgo en profesionales de la infermeria Barcelona/Espanya Gener 2013
TORT SISQUELLA I. Iv Jornada d’estiu de la professió infermera Puigcerdà/Espanya Juny 2013
CASES MEDINA D. Jornades sociosanitàries: atenció centrada en la persona, fem’ho ! Andorra Novembre 2013
LLIMÓS DRUDIS T. Jornades sociosanitàries: atenció centrada en la persona, fem’ho ! Andorra Novembre 2013
PÉREZ BURGOS M. Iv Jornades d’actualització d’infermeria familiar i comunitària Barcelona/Espanya Desembre 2013
FERREIRA RODRIGUES D. Iv Jornades d’actualització d’infermeria familiar i comunitària Barcelona/Espanya Desembre 2013

Veure taula Congrés

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
ALONSO NICOLÁS N. VII congrés espanyol de lactància materna Madrid/Espanya Març 2013

Veure taula Seminaris

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
BOCHACA TOHA M. XVIII seminari de primavera. La diabetis de la cabeza a los pies Barcelona/Espanya Juny 2013

Veure taula Estades formatives

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
RIBERA CANO C. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Novembre-Desembre 2013
NOVIS BERENGUEL M. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Novembre-Desembre 2013
TORÀ REY M. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Novembre 2013
BRUGUÉS FERRÉ E. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Novembre-Desembre 2013
NICOLOFF GONZÁLEZ M. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Desembre 2013
RABASA MORENO C. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Setembre 2013
NAVAIS BARBEITOS N. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Octubre 2013
JOST   N. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Octubre 2013
CRESPO VALDEHIERRO M. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Novembre 2013
GRANDJEAN   A. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Novembre 2013
FERREIRA RODRIGUES D. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Novembre-Desembre 2013
MARTÍNEZ TORRENS N. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Desembre 2013
ROIG ASENSIO C. Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra Desembre 2013
COLLADOS DOCON C. El Cedre Andorra Febrer 2013
BARRANCO CASTILLO T. El Cedre Andorra Febrer 2013
GARCIA CARDONER M. El Cedre Andorra Febrer 2013
PÉREZ GUERRERO M. El Cedre Andorra Febrer 2013

Docència

Veure taula

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
RAMON MARTÍNEZ M. A. Educació en l’afectivitat i la sexualitat - efpem Andorra Juny 2013
RABASA MORENO C. Educació en l’afectivitat i la sexualitat - efpem Andorra Juny 2013
ALONSO NICOLÁS N. Curs de formació de formadors en lactància materna Andorra Juliol 2013
BERNADA LÓPEZ L. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
LOPES DE SOUSA S. Taller d’embenats en atenció primària Andorra Setembre 2013
MARTÍNEZ TORRENS N. Actualització en vacunes Andorra Novembre 2013
SERRANO GASCON P. Formació Història Clínica HCIS / metodologia Andorra Juny 2013