Control de gestió

Formació Continuada

L’abril del 2013 la responsable de Control de Gestió va assistir a un curs de 8 hores sobre l'impost general indirecte (IGI).