Comitè Ètic d'Investigació Clínica

Integrants 2013

E. Gea
M.Insa
A. Badia
X. Casal
M. Pascual
M. Gómez
F. Boneu
Secretària
Vocal no sanitari
Vocal extern no sanitari
Vocal serveis centrals
Vocal dels equips d’atenció especialitzada
Vocal d’Infermeria
Vocal serveis de suport vital
Servei de Farmàcia
Treball Social
Ciutadà (metge jubilat)
Servei de Microbiologia
Medicina Interna
Infermeria
Servei d’Urgències

Activitat

1. Avaluació dels assajos clínics i estudis següents:

Assaig clínic:

Estudis:

2. Esmenes:

3. Seguiment dels assajos clínics en curs:

4. Activitats de funcionament: