Sistemes d'informació

La línia de treball de la direcció de Sistemes d’informació l’any 2013 ha estat orientada a tres grans grups de projectes.

Durant el any 2013 es van classificar els projectes del SAAS en Assistencials, Serveis Centrals i Infraestructures de la direcció de Sistemes d’Informació.

Projectes Assistencials

L’objectiu de l’any 2013 per als programaris de l’activitat del SAAS va ser consolidar tota la plataforma, ampliar certes funcionalitats per automatitzar processos i preparar una estructura per a l’eliminació de manualitats i circuits a paper. El detall d’aquests canvis ha estat:

Serveis Centrals

Durant el any 2013 també es van reforçar els aplicatius centrals fora dels purament assistencials, per ajudar i donar robustesa a tot el procés de la missió del SAAS.

Infraestructures de Sistemes d’Informació:

Durant el 2013 des de Sistemes d’Informació es van revisar/auditar totes les infraestructures del SAAS per realitzar un pla de renovació. Aquesta revisió inclou comunicacions, servidors i les xarxes internes de connexions. Una de les responsabilitats de la direcció de Sistemes d’Informació és la de gestió i control de la seguretat lògica, en què es va preparar el terreny per a la creació d’una governança.

L'elevat nombre de peticions és produïda per un registre més alt de l’activitat per part del servei i pels usuaris.

Electromedicina