Comissió de Compres

Durant l’any 2013 s’han efectuat un total de cinc reunions i s’han atès un total de tretze demandes d’inclusió de nous productes de diferents serveis, dues de les quals no ha estat acceptades.
Pel que fa a problemes amb els materials, els serveis han informat de vuit incidents detectats amb diferents productes: sis s’han resolt fent canvis de lot i dos fent canvi de producte.

Objectius

Seguint la línia de millora de l’eficiència prevista en el servei de Compres, l’any vinent es continuarà efectuant la contractació del subministrament de productes per la via del concurs públic. Se n'han previst els següents:

També es vol finalitzar la implantació del sistema Kanban de doble calaix a les unitats d’hemodiàlisi, Urgències i UCI.
Així mateix, està previst endegar la monitorització i anàlisi sobre la rotació i caducitats dels productes de baix consum. Això ha de permetre decidir-ne la continuïtat o no dins del catàleg bàsic de productes.