Consell de Metges

El Consell de Metges del Centre Hospitalari Andorrà (CHA) està formalment integrat pel conjunt de facultatius que exerceixen la professió al centre, sense discriminar-ne cap pel tipus de vinculació.

Són funcions del Consell de Metges:

El Consell ha de tenir un secretariat, compost per sis membres. Aquest secretariat ha de designar, d’entre els membres escollits, dos per a la Comissió d’Acreditació, dos per a la Junta Facultativa i dos més per a la Junta de Representants.

Integrants 2013

Òscar Becerra
Josep Estrada
Víctor González
Glòria González
Manuel Medina
Marc Pascual