Cirurgia general i especialitats quirúrgiques

Formació Continuada

Veure taula Cursos

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
JORDI GALAIS P. Diplome Interuniversitaire Européen en pratiques chirurgicales oncologiques, 2012-2013 Faculté de Médecine de Toulouse de l'université Paul Sabatier 3/França 2012-2013

Docència

Veure taula

1r COGNOM 2n COGNOM Inicials NOM TÍTOL POBLACIÓ/PAÍS DATA mes/any
RIPOLL DORNA J. Professor de l'Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra Sant Julià de Lòria/Andorra 2013