Comissió d'Acreditació

La Comissió d'Acreditació és l’òrgan que garanteix el compliment de les condicions fixades pel Consell Directiu del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària per desenvolupar l’exercici professional dels facultatius dins el CHA. La Comissió d'Acreditació ha de vetllar permanentment pel bon desenvolupament i la qualitat de la pràctica professional al CHA.
La Comissió d'Acreditació del Centre Hospitalari Andorrà està formada pels membres següents: el director mèdic, que la presideix; dos membres del Consell de Metges; dos membres més de la Junta Facultativa, elegits per majoria de la Junta Facultativa, i el responsable de Recursos Humans del Centre Hospitalari Andorrà, que actua com a secretari, amb veu i sense vot. Els membres es renoven cada dos anys.

Els requisits per poder ser membre de la Comissió d'Acreditació són:

Integrants

Francesc Aroles
Marc Corral
Manuel Medina
Lluís Call
Òscar Becerra
Sofia Echeverri
Director assistencial
Director de Recursos Humans
Representant del secretariat del Consell de Metges
Representant de la Junta Facultativa
Representant del secretariat del Consell de Metges
Representant de la Junta Facultativa