Junta de Representants del Centre Hospitalari Andorrà i d'Atenció Primària

La Junta de Representants, tal com estableix el Reglament General d’Estructura i Funcionament del Centre Hospitalari Andorrà (CHA), és l’òrgan superior de participació del CHA.
Són membres de la Junta de Representants el director general, sis vocals (dos dels quals són facultatius elegits pel Consell de Metges), dos representants del personal d’infermeria i els dos restants, representants de la resta del personal. Els sis vocals de la Junta de Representants són escollits per sufragi universal directe entre tot el personal adscrit al col·lectiu que representen. La durada del mandat és de dos anys.

Funcions de la Junta de Representants:

Integrants 2013

Lluís BURGUÉS
Marc CORRAL
Òscar BECERRA
Yolanda BLANCO
José Maria GARRANCHO
Eva MAHIA
Montse NAZZARO
Raquel ORELLANA
Elisabeth PORRAS
Glòria PUJOL
Cristella RABASA
Miquel RAMON
Meritxell SADA
Christian TAPIA
President
Secretari
Representant del secretariat del Consell de Metges
Representant del col·lectiu de facultatius d’Atenció Primària
Representat del secretariat del Consell de Metges
Representant del col·lectiu d’infermeria del CHA
Representant del col·lectiu de la resta de personal del CHA
Representant del col·lectiu d’administració d’Atenció Primària
Representant del col·lectiu d’infermeria d’Atenció Primària
Representant del col·lectiu de la resta de personal del CHA
Representant del col·lectiu d’infermeria d’Atenció Primària
Representant del col·lectiu d’infermeria d’Atenció Primària
Representant del col·lectiu d’infermeria del CHA
Representant del col·lectiu del CSS El Cedre