Consell directiu del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària

El Consell Directiu és l’òrgan superior de direcció del SAAS i està integrat pels membres següents:

Cristina RODRÍGUEZ GALAN
Josep M. CASALS ALÍS
Josep DELGADO VILLENA
Albert PLA BUREU
Lluís BURGUÉS MONSERRAT
Presidenta
Director general de Salut i Benestar
Representant de la CASS
Representant de la CASS
Director general del SAAS