Informació al viatger

Al llarg dels últims decennis, el creixement continuat del turisme i les vacances ha comportat un canvi important en la forma de vida de la població. Això, que és beneficiós per al benestar físic i mental, pot comportar l’aparició de riscos per a la salut. La prevenció d’aquests riscos requereix informació i educació sanitària de la població i, alhora, engegar les mesures preventives adients.
El Servei d’Informació al Viatger (SIV) aconsella als viatgers sobre les mesures preventives que han de prendre per tal d’evitar malalties durant l’estada en països en vies de desenvolupament, especialment de les regions tropicals. A més, és el centre per a l’administració de la vacuna contra la febre groga reconegut a Andorra per l’OMS i efectua la validació del corresponent certificat internacional de vacunació de la febre groga. Aquesta vacuna es pot exigir als viatgers internacionals que provinguin de zones endèmiques, i si les autoritats governamentals del país la consideren obligatòria.

Procediment

La ubicació d’aquest servei s’ha modificat respecte de la ubicació anterior (hospital de dia de l’HNSM) i ha passat, a data 1 de febrer del 2013, a la planta baixa de la Clínica Verge de Meritxell (CVM). Els usuaris que volen rebre aquesta informació han de posar-se en contacte amb la recepció de la CVM, on els donen data i hora. El dia que són atesos reben la informació, la vacuna de la febre groga, si s’escau, i la recepta amb la resta de vacunes i/o fàrmacs necessaris. Per a l’administració de la resta de vacunes poden dirigir-se als centres de salut o als centres d’atenció primària.
El tipus de consulta pot ser individual o col•lectiva. L’usuari paga la tarifa de la consulta individual o col·lectiva, la tarifa d’administració de vacuna i el preu de la vacuna de la febre groga, quan s’administra. En alguns casos s’efectuen anàlisis per al control de marcadors serològics i recerca de paràsits.

Activitat

Duran l’any 2013 han consultat el SIV 351 persones, amb un increment respecte de l’any anterior del 9,3%.

Veure taula Consultes

  2009 2010 2011 2012 2013
Consultes 423 311 308 321 351
Variació anyal 7,4% -26,5% -1,0% 4,2% 9,3%

Quant a la distribució segons el tipus de consulta:

Veure taula Distribució segons el tipus de consulta

Consulta individual Consulta col·lectiva
191 160

La distribució mensual de les consultes és la següent:

Veure taula Distribució mensual de les consultes

Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
32 41 43 27 30 35 30 32 27 21 21 12

La distribució de les principals destinacions dels viatgers que han consultat al servei és la següent:

Veure taula Distribució de les principals destinacions dels viatgers

Regions %
Àsia - sud-est 27,92
Àfrica - est 14,53
Amèrica - sud (tropical) 13,11
Àfrica - oest 13,11
Subcontinent indi 7,69
Àfrica - centre 6,84
Àfrica - sud 6,27

El nombre de vacunes de la febre groga administrades ha estat de 175.
Durant l’any 2013, l'OMS ha emès un comunicat en què es notifica que la durada de la immunitat de la vacuna contra la febre groga és permanent, però es resta en espera de la modificació corresponent del reglament sanitari internacional.

Veure taula Nombre de vacunes de la febre groga administrades

Vacunació febre groga 2009 2010 2011 2012 2013
  210 136 144 132 175

Conclusió

S’evidencia la tendència a la recuperació del nombre de visites, però encara lluny del màxim històric (el 2007, amb 436).
Previsió de no-creixement en el nombre de vacunes administrades de la febre groga, malgrat el possible increment en la destinació dels viatgers a països africans.
Es confirma que el destí favorit dels viatgers que utilitzen el nostre servei continuen sent els països del sud-est asiàtic.