Restauració/dietètica i nutrició

La restauració de l’Hospital segueix subcontractada a una empresa externa, però el centre disposa d’una dietista que valora i controla totes les dietes, sobretot les terapèutiques.

Veure taula nombre d'àpats servits als pacients hospitalitzats i ambulatoris

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total
Esmorzars
Mitjana/dia
2.991
96,5
2.986
106,6
3.107
100,2
2.956
98,5
2.788
122,2
2.214
73,8
1.903
61,4
2.160
69,7
2.385
79,5
2.820
90,9
2.151
71,7
2.336
75,3
30.797
84,4
Dinars
Mitjana/dia
3.771
121,6
3.670
131,1
3.724
120,1
3.710
123,7
3.513
113,3
2.892
96,4
2.554
82,4
2.735
88,2
2.926
97,5
3.450
111,3
2.839
94,6
2.870
92,6
38.654
105,9
Berenars
Mitjana/dia
2.760
89
2.690
96,1
2.836
91,5
2.699
90
2.531
81,6
2.006
66,9
1.764
56,9
1.982
63,9
2.189
73
2.584
83,4
1.985
66,2
2.114
68,2
28.140
77,1
Sopars
Mitjana/dia
2.977
96
2.917
104,2
2.991
96,5
2.865
95,5
2.653
85,6
2.089
69,6
1.865
60,2
2.046
66
2.300
76,7
2.765
89,2
2.077
69,2
2.223
71,7
29.768
81,6

Veure taula comparatiu

  2012 2013 %
Esmorzars 31.594 30.797 -2,52
Dinars 39.175 38.654 -1,33
Berenars 28.762 28.140 -2,16
Sopars 30.691 29.768 -3

El 27,6% de les dietes han estat normals (2.000-2.500 kcal), el 61,6% han estat dietes terapèutiques i el 10,8%, absolutes. Les dietes terapèutiques són aquelles dietes en què cal modificar el tipus d’alimentació del pacient, per diferents motius.

Les dietes terapèutiques més pautades han estat les següents:

Primeres visites pacients hospitalitzats

S’han rebut en total 590 demandes de consultes dietètiques sol•licitades pel metge i per Infermeria. S’ha procedit a fer la primera visita i el seguiment corresponent, per adaptar la dieta a la patologia i a les característiques personals de cada pacient.

Veure taula demandes de consultes dietètiques

  2012 2013 %
Gener 64 59 -7,8
Febrer 47 58 23,4
Març 49 58 18,4
Abril 44 51 24,4
Maig 48 50 4,2
Juny 47 55 17
Juliol 26 37 42,3
Agost 35 40 14,3
Setembre 50 49 -2
Octubre 49 45 -6,2
Novembre 55 44 -20
Desembre 36 44 22,2
Total 550 590 7,2

Dietes personalitzades a l'alta hospitalària

Les dietes personalitzades es realitzen a petició del metge tractant per tal que el pacient segueixi la dieta hospitalària al domicili.

Veure taula Comparatiu nombre de dietes personalitzades

2012 2013 %
214 214 28