Admissions

Formació

El mes de novembre del 2013 sis administratius del Servei d’Admissions-Facturació van formar part del grup de 36 professionals del SAAS que van rebre formació de rus bàsic a la Cambra de Comerç. L’objectiu és continuar anyalment per reforçar els coneixements i anar formant altres professionals del SAAS.