Comissió de Mortalitat

Integrants 2013

Francesc Aroles
Guillem de Celis
M. Dolors Ferrer
Teresa Marcer
Montserrat Monzón
Lluís Pallarés
Lluís Call
Òscar Becerra
Mauro Vergara
Josep Ortega
President i director assistencial
Secretari i cap de l’EAE de Medicina Interna i Especialitats Mèdiques
Representant del servei d’Anatomia Patològica
Representant de la Unitat de Cures Intensives
Representant del servei de Diagnòstic per la Imatge
Representant de l’EAE de Cirurgia General i Especialitats Quirúrgiques
Representant de l’EAE d’Anestesiologia i Reanimació
Representat del servei d’Urgències
Representant de l’EAE de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Representat d’Infermeria

La Comissió de Mortalitat es va reunir el primer dimarts de cada mes, llevat del període de vacances. L’any 2013 s’ha reunit un total de nou vegades.

Es va analitzar en cada reunió la darrera llista de mortalitat facilitada per Informàtica, que correspon habitualment a la mortalitat de dos mesos anteriors.

Tal com ho indica la normativa, es van estudiar tots els casos de mortalitat a Urgències; les morts en les primeres 48 hores de l’ingrés; la mortalitat postquirúrgica en els 30 dies següents a la intervenció; les morts no esperades, i les autòpsies clíniques. Durant l’any 2013 no es va produir cap mort obstètrica, perinatal ni pediàtrica.
L’any 2013 es van produir al Centre Hospitalari 140 defuncions, amb una taxa bruta de mortalitat del 2,2%, inferior a l'esperada (dades d'Iasist).

Es van practicar dues autòpsies clíniques, un nombre molt inferior al nombre desitjat.

Es van estudiar de manera detallada 34 defuncions, amb l'anàlisi de l’epicrisi, i les anotacions del curs clínic facilitat per l’HCIS, cosa que representa entre tres i quatre casos per reunió. Quan hi va haver dubtes, es va demanar un complement d’informació al metge responsable.

Es va acordar que l'informe d’alta de pacients ingressats a planta d’Urgències i morts abans de ser visitats pel seu metge tractant sigui elaborat pel metge d’Urgències que l’ingressa, que és el responsable de redactar l'informe d’alta d’Urgències.

També es va aprovar durant el 2013 el circuit d’actuació en cas d’èxitus d’un adult, el circuit d’èxitus en cas d’un infant nascut viu, la mort perinatal abans de les 169 hores de vida, o la mort perinatal de més de 500 g de pes.

Veure Taula Resum

Indicador 2013 Norma 2012
Taxa bruta de mortalitat 2,20% 3,80% 2,60%
Defuncions 140 - 174
Altes hospitalizació (*) 6.495 - 6.642
AUTÒPSIES CLÍNIQUES
lactant/infant 0 - 1
perinatal 0 - 1
fetal 0 - 3
adults 2 - 3
Total 2 - 8
MORTALITAT AJUSTADA A RISC (IMAR)(**) 2013 Norma 2012 Norma
IMAR/Contribució 0,8182 (-16,2) 1,3329 (+29,5)
Defuncions observades 73 - 118 -
Defuncions esperades 89,2 - 88,5 -
Episodis avaluats 6.170 -95,00% 6.392 -96,20%
Defuncions no avaluades 67 -47,90% 56 -32,20%

(*) altes avaluades per aquest indicador: no inclou l'UCSI ni els trasllats.

(**) IMAR: índex de mortalitat ajustada a risc: casos observats / casos esperats segons l'estàndard.
Contribució: resultat de restar les defuncions esperades a les defuncions observades.