TOTES LES NOTÍCIES

Cribatge de Càncer de Colo-Rectal

Cribatge de Càncer de Colo-Rectal

El Cribatge de Colo-Rectal té una alta incidència i mortalitat en el nostre medi. Coneixem la història natural de la malaltia i per tant, podem actuar sobre els riscs individuals modificables i po...

Cervicalgia i correcció postural. Resultat de l'estudi en personal d'infermeria del SAAS

Cervicalgia i correcció postural. Resultat de l'estudi en personal d'infermeria del SAAS

Els trastorns musculoesquelètics són una de les principals causes de discapacitat a tot el món. La prevalença de símptomes cervicals en la població general oscil·la entre el 10% ...

Actualització en cura complexa

Actualització en cura complexa

Sessió clínica sobre la nova nomenclatura de la classificació de ferida crònica a càrrec d'Elisabet Mateos, Infermera referent, i de Meritxell Tora, Infermera d'atenció Prim&agr...

Síndrome tòxica

Síndrome tòxica

Els serveis de medicina intensiva, anatomia patològica i radiologia, van presentar una revisió clinicopatològica d'un pacient que ingressa amb diagnòstic de síndrome tòxic en estudi...

COVID Persistent

COVID Persistent

Sessió clínica extraordinària sobre l'actualització sobre la COVID persistent i el circuit assistencial a Andorra. Han intervingut el Dr. Francisco Mera, Metge especialista de família...

Història Clínica Compartida

Història Clínica Compartida

S'ha desenvolupat una sessió formativa als professionals de la salut en relació a la Història Clínica Compartida incidint en els temes de seguretat i confidencialitat de la informació, les...

Tractament postcoital

Tractament postcoital

La llevadora referent del SAAS, Cristina Pérez, i la Dra. Meritxell Cosan, Cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, han tancat l’any amb la sessió clínica sobre Protocol pel tractament post...

Valoració funcional

Valoració funcional

La Dra. Esther Pagés, metge de  rehabilitació, ha parlat en sessió clínica de les fractures de maluc en pacients ancians que tenen una elevada freqüència i morbimortalitat. No dispos...

Innovació i salut

Innovació i salut

El Dr.Jordi Serrano, Assessor per Innovació i salut digital del SAAS, ha explicat en sessió clínica la rellevància que té l’aplicació de la tecnologia a la salut.El Dr. Serrano ha...

Innovació i digitalització de la slaut

Innovació i digitalització de la slaut

Intel·ligència artificial, tecnologia, 3d I Radiomics en Diagnòstic per imatges ha etsat la temàtica de la sessió clínica a càrrec del Dr. Josep Munera, Neuroradiòleg i Ca...

UCI: visió de futur

UCI: visió de futur

Sessió clínica centrada en els reptes de futur de la Unitat de Cures Intensives del SAAS a càrrec del cap de servei de la unitat, el Dr. Mario Alfaro. Ha recordat que les funcions de la UCI són ...

Glucagó inhalat

Glucagó inhalat

El Dr. Ignacio Díez López, metge especialista en pediatria i endocrinòleg de l' Hospital Txagorritxu de Vitòria ha parlat en la sessió clínica de les noves estrat&egr...