Inici / Programes assistencials / Unitat del Dolor

Unitat del Dolor

QUÈ ÉS LA UTDC?


La UTDC és un equip de professionals de la salut que ofereix assistència multidisciplinària,

complint amb els requisits funcionals, estructurals i organitzatius

per a garantir les condicions de seguretat, qualitat i eficiència adequades per

atendre el pacient amb dolor crònic que requereix assistència especialitzada.

 

La UTDC té capacitat diagnòstica i de tractament de pacients amb dolor crònic

de diferent etiologia i aborda els aspectes físics, psicosocials i mèdics del dolor

crònic.

 

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS

DE LA UTDC?


Alleujar total o parcialment el dolor crònic

Incrementar la capacitat funcional dels pacients amb dolor millorant-ne la seva

qualitat de vida, atenent els aspectes tant socials, familiars i com ocupacionals.

Racionalitzar la medicació analgèsica i la utilització dels recursos sanitaris,

promovent la coordinació entre els diferents àmbits assistencials.

Educar a pacients i/o familiars sobre l’abordatge del dolor

Actualitzar periòdicament l’evidència de procediments i/o tècniques per a

tractament del dolor per a ajustar-ne els criteris mèdics, promovent la formació

del personal sanitari i la recerca en relació al maneig del dolor.

 

Pel què fa a l’assistència dels pacients amb dolor, en tot moment l’objectiu és

informar la persona amb rigor, objectivitat i adequació del missatge sobre les

alternatives, els riscs i els resultats esperats, optant sempre per un model de

decisió compartida entre el professional i l’usuari/a.

 

QUI LA FORMA?


La UTDC està constituïda per diferents metges de les especialitats de Medicina

Física i Rehabilitació, Anestèsia i Reanimació, Psiquiatria i Psicologia, Servei de

Diagnòstic per la Imatge, Reumatologia/Medicina Interna i Cirurgia Ortopèdica i

Traumatologia. Està coordinada per un metge del Servei de Rehabilitació.

També disposa d’un/a Infermer/a gestor de casos, que té expertesa en el maneig

de pacients amb dolor i que coordina l’atenció que rep l’usuari a la unitat.

 

COM ACCEDIR-HI?


Per a accedir a la UTDC cal tenir una derivació mèdica, realitzada ja sigui

per un metge de l’àmbit de primària com per un especialista.

Els criteris de derivació són:

Persona amb dolor crònic de més de tres mesos o d’elevada intensitat

(EVA > 7) després de rebre tractament (farmacològic i no farmacològic),

sense millora

Quan no s’ha obtingut millora amb el tractament amb opiacis

Absència de diagnòstic satisfactori

Dolor neuropàtic de difícil control

Quan hi ha indicació de procediment intervencionista del dolor

 

COM FUNCIONA?


Disposant d’una derivació, s’ha de posar en contacte telefònicament per a

sol·licitar cita, al telèfon 871000 extensió 3655 o 3255 els dies laborables

de dilluns a divendres de 08.00 a 16.00 hores.

Les visites es realitzen a la 3a planta de l’edifici de Consultes Externes

de la Clínica Verge de Meritxell (consultori 306).

 

Recomanacions pel procediment d'intervencionisme del dolor