Inici / Programes assistencials / Detecció precoç càncer de mama

Detecció precoç de càncer de mama

El càncer de mama és una malaltia freqüent en les dones, especialment a partir dels 50 anys, i té més possibilitats de curació com més aviat es detecta.

Actualment no hi ha estratègies de prevenció primària que s’hagin demostrat efectives per evitar el desenvolupament del càncer de mama, tot i que cal treballar en la promoció d’estils de vida saludables. Tot i això, aquesta malaltia reuneix les condicions necessàries per a la prevenció secundària, és a dir, per al diagnòstic precoç. Cal assenyalar que el tractament és més eficaç si s’inicia en fases precoces de la malaltia i que la mamografia és capaç de detectar els tumors en aquestes fases.

Des dels anys vuitanta diversos assaigs clínics han demostrat que la detecció precoç amb mamografia en dones entre els 50 i els 69 anys redueix la mortalitat per càncer de mama.

Davant aquestes evidències i tenint en compte els estudis i les dades de mortalitat i morbiditat del país, el ministeri encarregat de la salut ha posat en funcionament el Programa de detecció precoç del càncer de mama.

El Programa de detecció precoç de càncer de mama dóna l’opció a totes les dones d’entre 50 i 69 anys censades al Principat d’Andorra a fer-se una mamografia gratuïta cada dos anys, amb la màxima qualitat tècnica i professional. També preveu el seguiment dels casos en què es detectin anomalies. El Programa no inclou la gratuïtat de les proves complementàries que puguin ser necessàries ni dels tractaments eventuals.

  Telèfon directe d’atenció: 867 785

  Horari: De dilluns a divendres de 10.00 h a 12.00 h

Detecció precoç de càncer de mama