Inici / Unitats assistencials / Atenció primària / Qui som

Qui som?

Els Centres d'Atenció Primària CAP's són Centres Sanitaris, atesos per professionals d'infermeria, situats a les diferents parròquies dels país, que treballen coordinadament amb els metges de capçalera, especialistes i altres professionals de la salut.

El seu objectiu principal es oferir serveis de salut el mes prop possible de la població, establint una relació de proximitat i facilitant el màxim l'accessibilitat.

Tipus de servei

Atenció per professionals d’'infermeria, adreçat a les persones amb una malaltia aguda o crònica per control i seguiment del seu estat, administració de tractaments, seguiment i cura de ferides, extraccions de sang, i a persones que volen millorar el seu estat de salut, oferint informació sobre les mesures de prevenció i promoció. Es desenvolupen programes per a grups específics de població com el Programa materno-infantil, consulta jove, Programa d'atenció a domicili, Programa del nen sa i d'oxigenoteràpia.

Requeriments

Per accedir als serveis del Centre d'Atenció Primària es pot concertar una visita per telèfon o bé acudir-hi en el moment que ho necessiti. Si a algú no li és possible acudir al centre per problemes de salut ,o per tenir una edat avançada que li dificulta el desplaçament, pot sol·licitar per telèfon una visita a domicili.

Qui som?