Inici / el saas/ legislació aplicable

Legislació aplicable

Decret legislatiu del 26-8-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener 

Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública  

 

Llei de creació del SAAS 1986 

 

Decret del 14-12-2016 d’aprovació del Reglament d’Estructura i Funcionament del Centre Hospitalari Andorrà 

Decret del 14/05/2019 de modificació del Reglament d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà 

Decret 7/2022, del 5 de gener del 2022, de modificació del Reglament d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà. 

 

 

Decret del 14-12-2016 d’aprovació del Reglament de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. 

Decret del 25-04-2018 de modificació del Reglament de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària 

Decret del 14-5-2019 de modificació del Reglament de creació de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària 

Decret 70/2021, del 3-3-2021 de modificació del Reglament de creació de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària

Decret 463/2023, del 27-9-2023, de modificació del Reglament de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

 

 Decret del 6-5-2009 d’aprovació del reglament d’estructura i funcionament del centre sociosanitari El Cedre 

 

 Decret del 14-5-2019 d’aprovació del Reglament de regulació de la cessió d’ús de les consultes externes del Centre Hospitalari Andorrà                                              

 Edicte del 28-1-2021 pel qual es publiquen les tarifes relatives a la cessió d’ús de les consultes externes del Centre Hospitalari Andorrà 

Decret del 19-06-2013 d’aprovació del Reglament de prestació de serveis del Centre Hospitalari Andorrà a professionals de la salut que desenvolupen activitats privades 

Decret del 15-3-2022 del Consell Directiu del SAAS d’aprovació dels serveis del Centre Hospitalari Andorrà (CHA) als que poden accedir els professionals de la salut privats.

 Decret del 28-1-2021 del Consell Directiu del SAAS d’aprovació de les tarifes d’ús de les instal·lacions del CHA Bloc Quirúrgic i Obstètric, Hospital de Dia i serveis d’hospitalització per part dels professionals de la salut privats 

Decret del 15-3-2022 del Consell Directiu del SAAS d’aprovació dels serveis del Centre Hospitalari Andorrà (CHA) als que poden accedir els professionals de la salut privats.

 

Decret de l'1-08-2018, d’aprovació del Reglament de l’accés a l’Assistència Sanitària Pública 

Decret del 18-9-2019 de modificació del Decret d’aprovació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública 

Decret 87/2021, del 17-3-2021 de modificació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública

Decret 349/2022, del 31-8-2022, d’aprovació de la modificació del Decret de l’1-8-2018 d’aprovació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública

Decret 393/2022, del 3-10-2022, de modificació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública aprovat pel Decret de l’1-8-2018

Decret 542/2022, del 22-12-2022, de modificació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública aprovat pel Decret de l’1-8-2018

Decret 336/2023, del 28-6-2023, de modificació del Decret de l’1-8-2018 d’aprovació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública

 

 

Reglament del servei de transport sanitari terrestre 

Decret 99/2022, del 16-3-2022, de modificació del Reglament del servei de transport sanitari terrestre.

Decret 420/2022, del 19-10-2022, de modificació del Reglament del servei de transport sanitari terrestre

 

Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social 

 

Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris 

 

Llei 20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica 

Decret del 19-12-2018 d’aprovació del Reglament sobre la història clínica i la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida 

Decret de l’11-12-2019 pel qual s’aprova la modificació del Decret del 19-12-2018 d’aprovació del Reglament sobre la història clínica i la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida 

Decret del 16-12-2020 de modificació del Decret del 19 de desembre del 2018 d’aprovació del Reglament sobre la història clínica i la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida.  

Decret del 19-12-2018 que regula el fitxer de dades de caràcter personal “Història clínica compartida de l’usuari del sistema sanitari públic"