Inici / Unitats assistencials / Centre Sociosanitari El Cedre / Qui som?

Qui som "El Cedre"?

El Centre sociosanitari El Cedre és un centre d'atenció a persons grans i/o discapacitades, que requereixen una atenció sanitària i social, de forma continuada i estable.

 

009

El model assistencial del CSS Cedre, es centra en la persona, tenint en compte les seves necessitats i expectatives individuals, i de les seves famílies, i dels professionals que hi participen en el procés d'atenció. La implementació del model, es basa en una sèrie d'elements metodològics, com són: el treball interdisciplinari, un pla individual d'atenció integral (PIAI), instruments de valoració i diagnòstic, programes assistencials, protocols i procediments, suport documental, i una revisió continua de tots els processos.