Inici / Programes assistencials / Atenció a la Salut Mental

Atenció a la Salut Mental

Àrees d’actuació

Situació al Centre de Salut Mental, planta -3 de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell.

Recurs ambulatori d'assistència especialitzada en l'àmbit de la psiquiatria i la psicologia. La Consulta Externa atén població de totes les edats, des de infants fins a edats geriàtriques, sense limitacions i durant el temps que es consideri necessari per dur a terme el tractament corresponent.

La demanda de visita es pot efectuar a petició de l'usuari o per derivació d'un professional de la salut (es considera via prioritària).

Existeixen programes específics per certes patologies que ho puguin requerir, com els Trastorns de Conducta Alimentària (TCA) o el Deteriorament Cognitiu.

Situació: a la 4ª planta de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell.

Atén a persones amb episodis aguts de malaltia psiquiàtrica que necessiten un tractament intensiu i multidisciplinar en un entorn que garanteixi la seva seguretat, privacitat i provisió de les necessitats bàsiques quan la seva situació clínica ho requereix. També atén a persones que necessiten un tractament de desintoxicació de substàncies psicoactives en un entorn mèdic i psicològic controlat. 
Consta de 12 llits i l'assistència està a càrrec d'un equip multidisciplinar. 
L'estada mitjana és d'uns 10 dies, tot i que en alguns casos, l'estada es pot perllongar. 
L' ingrés és per indicació d'un especialista en Psiquiatria.

Situació: al Centre de Salut Mental, planta -3 de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell.

Es tracta d'un recurs assistencial d'hospitalització parcial. Va dirigit a pacients d'evolució crònica dins l'espectre del que s'anomena Trastorn Mental Greu. Aquest recurs té una funció essencialment rehabilitadora, dins d'una perspectiva psicosocial. L'horari d'assistència és de 09.00 h a 17 .00 h, de dilluns a divendres. L'assistència està a càrrec d'un equip multidisciplinar. 
L'ingres es fa per indicació d'un psiquiatre. 

Situació: a la 4ª planta de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell (Ala Roser).

És un recurs d'hospitalització parcial, de tractament multidisciplinar intensiu per a persones amb una malaltia psiquiàtrica descompensada, sense riscos importants per a ells mateixos o per a tercers. És una alternativa a l'hospitalització de 24 hores, que permet mantenir la vinculació amb la comunitat. L'hospital de dia facilita la reintegració postalta de la unitat d'hospitalització complerta. 
L'estada oscil·la entre 1 i 3 mesos. L'horari és de 09.00 h a 17 .00 h de dilluns a divendres. 
L'ingrés és sempre per indicació de l'equip de Salut Mental. Lequip és multidisciplinar. 

Situació:planta 4 de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Atén a menors amb patologia psiquiàtrica, que requereixen un tractament intensiu i multidisciplinar en un entorn que garanteixi la seva seguretat, privacitat i provisió de les necessitats bàsiques quan la seva situació clínica ho requereix. 
Consta de 4 llits. L'atenció és a càrrec d'un equip multidisciplinar. 

Situació:planta 4 de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Es tracta d'una hospitalització diürna que permet un tractament intensiu en els menors amb patologia mental, que no presenten riscos importants i que poden conviure amb la família o tutors un cop tanca el dispositiu. 
Té com a objectius millorar l'estat de salut del pacient i treballar l'adquisició d'hàbits dins l'àmbit familiar. 
L'estada mitjana és d'uns 45 dies. 
L'ingrés és indicat per l'equip de Salut Mental. L'atenció és a càrrec d'un equip multidisciplinar. 

Durant l'ingrés a l' Hospital Nostra Senyora de Meritxell, fora de la Unitat de Salut Mental i Addiccions, qualsevol pacient que ho necessiti, a petició del metge tractant, serà atés per un Psiquiatre i/o un Psicòleg de l'Equip Assistencial de Salut Mental. 

LHospital Nostra Senyora de Meritxell disposa d'un Psiquiatre de guàrdia localitzable 24 h al dia, tots els dies de l'any. Primer es fa una valoració per part de l'equip habitual del Servei d'Urgències i s'avisa al Psiquiatre quan és necessari. 

El Servei de Salut Mental dona suport professional a 6 persones amb Trastorn Mental Greu, amb suficient grau d'autonomia, que resideixen en la comunitat, en dos pisos protegits. 

Atenció en la comunitat d'un Psicòleg del Servei de Salut Mental per fer un cribatge dels problemes emocionals dels adolescents. És gratuïta i la demanda és espontània. El seguiment posterior dels pacients amb trastorn mental es realitza al Centre de Salut Mental del SAAS. L'horari és els dimecres i els dijous de 16.00 hores a 19.30 hores.

Es tracta d'un dispositiu destinat a cobrir la necessitat de seguiment i de rehabilitació d'adolescents amb Trastorn Mental Greu (TMG) que presenten problemes conductuals que els impedeixen la seva integració en un entorn educatiu normalitzat i amb el que es vol millorar la funcionalitat, tant en l'àmbit de relacions familiars i interpersonals com en l'àmbit educatiu o prelaboral. 
Està dirigit a nois i noies de 14 a 18 anys, amb un diagnòstic TMG i que per les característiques d'autonomia i pèrdua funcional no poden mantenir-se en el sistema educatiu ordinari. El tractament que segueixen els usuaris del SRCA, és de règim ambulatori, de dilluns a divendres de les 09.00 h a les 16.30 h. L' horari d'atenció telefònica és de 08.30 h a les 09.30 h i de les 13.00 h a les 15.00 h. 
Telèfon: 336 178 

Qualsevol informació sobre els recursos esmentats es pot sol·licitar al telèfon   871 178