Inici / el saas/ la visió

La visió

Contribuir, en col·laboració amb el Ministeri de Salut i la Caixa Andorrana de Seguretat Social, a l’organització d’una assistència sanitària pública de qualitat, que inclogui la coordinació entre els diferents nivells assistencials, i el disseny de processos que anticipi els canvis de les noves tendències de la medicina preventiva, predictiva, personalitzada, i participativa, i que faci un ús racional i optimitzat dels recursos públics.