Inici / El SAAS / Òrgans de representació / Junta de representants

Junta de representants

La Junta de Representants, tal com estableix el Reglament general d'estructura i funcionament (REGF) del Centre Hospitalari Andorrà, és l'òrgan superior de participació del CHA.

Són membres de la Junta de Representants: el director general, nou vocals (dos dels quals són facultatius elegits pel Consell de Metges), És l'òrgan superior de participació del CHA. Són membres: el director general, sis vocals (dos dels quals són facultatius elegits pel Consell de Metges), dos representants del personal d'infermeria, dos representants del personal no facultatiu del CHA, quatre representants d'infermeria de les unitats organitzatives no hospitalàries i un representant de la resta de personal no facultatiu de les unitats organitzatives no hospitalàries. Els nou vocals de la Junta de Representants són elegits per sufragi universal directe entre tot el personal adscrit al col·lectiu que representen. . Els nou vocals de la Junta de Representants són elegits per sufragi universal directe entre tot el personal adscrit al col·lectiu que representen.

La duració del mandat és de dos anys.

Junta de Representants