Inici / Noticies / Pla de Qualitat

Pla de Qualitat

Pla de Qualitat dimecres, 31 de maig 2023

Sessió clínica a càrrec de la Cap d'Àrea de Qualitat, Sílvia Bonet, sobre el Pla de Qualitat: Qualitat i valor 2023-2026. El Pla de Qualitat (PQ) és el document que descriu el model de gestió de la qualitat del SAAS, els objectius i les línies d'actuació a seguir per impulsar, de manera eficaç i sostinguda en el temps les estratègies de millora de la qualitat en totes les dimensions de l'organització. Per tant, té la voluntat d'assolir l'excel·lència i proporcionar una atenció sanitària centrada en la persona, efectiva, segura, eficient i de valor, on l'usuari participa gràcies a la seva avaluació i la seva experiència. El PQ QUALITAT I VALOR pivota sobre tres línies estratègiques claus que són:

a) Adaptant models organitzatius de valor: desenvolupament organitzatiu que faciliti el fet de promoure les unitats funcionals transversals que ofereixin una assistencial de valor

b) Adequant les pràctiques clíniques: fomentar l'efectivitat per sobre de la productivitat, definint els diferents processos crítics i utilitzant la gestió per processos com a eina per a la millora continua, tenint en compte les circumstàncies dels usuaris, els seus valors i la seva forma de veure les coses

Mesurant els resultats rellevants: Estratègia de resultats que ens permeti quantificar o prioritzar el valor dels resultats rellevants, revisant i definint els indicadors des del punt de vista del valor.