Inici / Programes assistencials / Programa d'Atenció Domiciliària (PAD)

Programa d’Atenció Domiciliària (PAD)

Què és el Programa d’Atenció Domiciliària (PAD)?

L'objectiu d'aquest programa és el de facilitar l'assistència i l'ajuda a les persones i/o famílies que volen i poden romandre al seu domicili per tal de millorar o preservar el seu estat de salut. Ofereix un conjunt  d’accions coordinades que es realitzen bàsicament a la llar, valorant les necessitats sanitàries, socials i d’ajudes tècniques, i facilitant tots els recursos comunitaris que hi ha al país.
El PAD es va crear l’any 1988.

A qui està adreçat?

El programa s’orienta a cobrir les necessitats de salut d’aquelles persones amb dependència, dificultats d’autonomia o que necessiten ajudes per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària (AVD).

Aquest tipus d’usuaris  no precisen ingrés hospitalari i requereixen d’una atenció i un seguiment continu que els permeti arribar a un grau d’autonomia i qualitat de vida òptim.

Objectius del Programa d’Atenció Domiciliària (PAD)

  • Dotar d’una major qualitat de vida a les persones, tenint en compte les seves capacitats i nivell d’autonomia.
  • Col·laborar amb la família en la cura de la persona que ho necessita aportant suport, experiència, informació i orientació i contribuir a millorar l’autonomia personal.
  • Fomentar hàbits saludables en relació a la higiene, l’alimentació i la prevenció de caigudes o accidents.
  • Recuperar les capacitats funcionals perdudes i reforçar la comunicació de la persona amb el seu entorn habitual, millorant-ne la qualitat de vida.

Banc d’Ajudes tècniques (BAT):

Des de fa anys el PAD ofereix un servei de prèstec de materials tècnics (llits, lliteres, seients wc,...) als usuaris per facilitar l’adaptació del domicili al tipus de problema de salut i/o dependència, que presenta cada persona, per tal de millorar la seva qualitat de vida a casa. El prèstec s'efectua després d'una valoració de la Coordinadora del programa.

Contacte:

Coordinadora Programa d’Atenció a Domicili (PAD)
  Tel: 871180

Programa d’Atenció Domiciliària (PAD)