Inici / El SAAS / Òrgans de representació / Junta de representants

Junta de representants

La Junta de Representants, tal com estableix el Reglament general d'estructura i funcionament (REGF) del Centre Hospitalari Andorrà, és l'òrgan superior de participació del CHA.

Són membres de la Junta de Representants: el director general, sis vocals (dos dels quals són facultatius elegits pel Consell de Metges), dos representants del personal d'infermeria i els dos restants, representants de la resta del personal. Els sis vocals de la Junta de Representants són elegits per sufragi universal directe entre tot el personal adscrit al col·lectiu que representen.

La duració del mandat és de dos anys.

Junta de Representants