Inici / Programes assistencials / Atenció a la Salut Mental

Atenció a la Salut Mental

Àrees d’actuació

Situació al Centre de Salut Mental, planta -3 de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell.

Recurs ambulatori d'assistència especialitzada en l'àmbit de la psiquiatria i la psicologia. La Consulta Externa atén població de totes les edats, des de infants fins a edats geriàtriques, sense limitacions i durant el temps que es consideri necessari per dur a terme el tractament corresponent.

La demanda de visita es pot efectuar a petició de l'usuari o per derivació d'un professional de la salut (es considera via prioritària).

Existeixen programes específics per certes patologies que ho puguin requerir, com els Trastorns de Conducta Alimentària (TCA) o el Deteriorament Cognitiu.

Situació: a la 4ª planta de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell.

Atén els casos psiquiàtrics d'adults que poden requerir l'hospitalització per agreujament de la seva patologia. Es tracta d'una unitat d'aguts, en el sentit que la durada de l'estada és breu (promig aproximat de 10 dies), tot i que, en casos necessaris, l'estada es pot perllongar 1 ó 2 mesos.

Consta de 12 llits i l'atenció està a càrrec d'un equip multidisciplinar dirigit pel psiquiatre referent (Dr. Haddad).

Els ingressos es fan únicament per indicació d'un especialista en psiquiatria.

Situació: al Centre de Salut Mental, planta -3 de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell.

Es tracta d'un recurs assistencial d'hospitalització parcial. Va dirigit a pacients d'evolució crònica dins l'espectre del que s'anomena Trastorn Mental Greu. Aquest recurs té una funció essencialment rehabilitadora, dins d'una perspectiva psicosocial, sense límits pel que fa al temps d'estada. L'horari d'assistència és de 9 a 17 h., de dilluns a divendres. L'assistència està a càrrec d'un equip multidisciplinar dirigit pel psiquiatra referent (Dr. Obiols).

L'ingrés es fa per indicació d'un psiquiatre.

Situació: a la 4ª planta de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell (Ala Roser).

També és un recurs d'hospitalització parcial però amb característiques diferents del Centre de Dia. El perfil dels pacients atesos és de menys cronicitat i de menys gravetat. S'entén aquest recurs com a) alternativa a l'hospitalització aguda, b) possible forma d'escurçar l'hospitalització aguda i facilitar la reintegració post-alta, c) tractament ambulatori intensiu en casos que la fragilitat clínica del pacient ho pugui requerir. L'estada oscil·la entre 1 i 3 mesos.

L'horari d'assistència és de 9 a 17 h., de dilluns a divendres. L'assistència està a càrrec d'un equip multidisciplinar dirigit pel psiquiatra referent (Dr. Escoter).

L'ingrés es fa per indicació d'un psiquiatre.

Situació: al Centre de Salut Mental, planta -3 de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell.

Es tracta d'un recurs assistencial d'hospitalització parcial dirigit a adolescents entre 12 i 17 anys per tal d'estabilitzar una situació patològica en relació a problemes de conducta, trastorns d'ansietat o trastorns de conducta alimentària. L'horari d'assistència és de 14 a 17:30 h els dilluns, dimecres i dijous. L'assistència està a càrrec d'un equip multidisciplinar coordinat pel l'equip de psicologia infantil de Consulta Externa.

L'ingrés es pot sol·licitar des de l'àmbit escolar o sanitari i el propi equip d'atenció avalua la possible indicació.

Durant l'ingrés a l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell, fora de la Unitat de Psiquiatria, qualsevol pacient que ho requereixi - a petició del seu metge tractant - pot ser atès pel l'equip de Interconsulta (Dr. Escoter).

En cas de necessitar una visita urgent, prèvia valoració del servei d'Urgències de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell, es pot sol·licitar la presència del psiquiatre de guàrdia. Aquest està localitzable 24 hores al dia, tots els dies de l'any.

Els SSM disposen de dos pisos situats a una zona cèntrica d'Andorra la Vella com a recurs d'habitatge protegit per a pacients amb Trastorn Mental Greu que tinguin el grau d'autonomia adient. L'equip del Centre de Dia s'ocupa d'avaluar les peticions de ingrés.

Qualsevol informació sobre els recursos esmentats es pot sol·licitar al telèfon   871 178