INICI > Presentació

El SAAS ha desplegat, com a proveïdor de serveis, una activitat estable dins un context de crisi global i de canvis.

Duu a terme la seva activitat conforme al desplegament del Pla Estratègic de Salut participant en una reforma global del sistema de salut i de protecció social.

Més enllà dels indicadors d’activitat de les unitats organitzatives, que queden ampliament detallades en el document de la memòria, s’ha dut a terme un conjunt d’actuacions entorn de la qualitat assistencial que havien de facilitar el procés d’acreditació de l’hospital i altres sectors, en benefici d’una atenció a l’usuari millor.

Finalment, cal recordar que, els anys de funcionament amb dotzenes parts, ni els esforços de contenció de la despesa no han de desmotivar el personal que treballa per l’interès general i dóna una realitat a una missió de servei públic.

M.I. Sra. Cristina Rodríguez Galan Presidenta de Consell Directiu
Cristina Rodríguez Galan
Presidenta del Consell Directiu
Josep M. Pla Maronda
Director General