Crèdits:

Coordinació edició: Marta Espunyes Llirinós
Disseny gràfic i programació: Jecom disseny
Dipòsit legal: AND.550-2012
ISBN: 978-99920-1-149-2

[x] tancar