Crèdits:

Coordinació edició: Marta Espunyes Llirinós
Disseny gràfic i programació: Jecom disseny
Dipòsit legal: AND.668-2013
ISBN: 978-99920-1-996-2

[x] tancar