INICI > Presentació
Durant el 2012 el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ha desenvolupat la seva activitat conforme al desplegament del seu Pla estratègic, que ha estat ajustat a les necessitats de la reforma del sistema de salut i protecció social endegada pel Ministeri de Salut i Benestar, amb l’objecte d’afavorir una regulació adequada del sistema i una mesura de la qualitat del servei prestat a l’usuari.
Queda pendent i com a prioritària l’acreditació del Centre Hospitalari Andorrà i es valoren positivament un seguit d’actuacions que ja s’han efectuat i que preparen l’exercici de l’acreditació:

  • Reactivació del comitè promotor de l’Hospital sense Fum, amb l’objectiu de liderar una estratègia d’intervenció planificada que impliqui transversalment tota la institució.
  • El CSS El Cedre ha estat objecte d’una auditoria externa, a través de la qual s’ha constatat la correcta implantació de la norma UNE-EN-ISO 9001-2008.
  • Reorganització de la dependència jeràrquica d’alguns serveis de suport, com ara el servei de manteniment i la gestió dels serveis de seguretat i de l’aparcament del Centre Hospitalari Andorrà.
  • Integració dels Serveis de Salut Mental dins del Centre Hospitalari Andorrà.
  • La direcció d’Infermeria del Centre Hospitalari Andorrà ha continuat amb la implantació del seu Pla de qualitat, amb la implementació d'una nova estructura organitzativa que té per objecte desplegar progressivament la figura de la infermera referent assistencial.
  • En l’àmbit de l’Atenció Primària i en el primer trimestre de l’any es va produir un relleu en la direcció amb l’objecte de donar compliment a les línies mestres de la política de salut i protecció social establertes pel Ministeri de Salut i Benestar

Per tal de consolidar l’exigència de qualitat cal continuar treballant per assolir una integració més gran dels serveis que depenen del SAAS i fomentar més lligams amb els altres actors de l’àmbit social i de la salut.
Finalment, la revisió endegada del model de finançament reforça la transparència i l’equitat del nostre sistema de copagament, alhora que permet al Ministeri de Salut i Benestar garantir la presa en càrrec de les despeses sanitàries dels usuaris que es troben en dificultats.
Cristina Rodríguez Galan
Presidenta del Consell Directiu
Josep M. Pla Maronda
Director General