Inici / Noticies / Gestió documental

Gestió documental

Gestió documental divendres, 14 de maig 2021

La responsable de Documentació Clínica, Sílvia Bonet, ha explicat el Manual de Gestió documental del SAAS. L'eina és responsable de controlar de manera eficient i sistemàtica la creació, la recepció, el manteniment, la utilització i la disposició dels documents, inclosos els processos que serveixen per a capturar i mantenir en forma de documents. Es centra en els principis de la gestió dels documents que guien processos i pràctiques, tant assistencials com no assistencials, i estableix els requisits bàsics per tal que el SAAS pugui establir un marc de bones pràctiques que millori la creació i el manteniment dels seus documents.
El Manual també respon a les necessitats d’informació, tant interna com externa de la pròpia organització, a l’ús adequat de la mateixa i ajudar a mantenir una gestió uniforme dels documents emprats, evitant duplicitats. Defineix i estableix el sistema de creació, captura, actualització, control i conservació dels documents d’actuació clínica. Bonet també ha parlat del Catàleg de tipologies Documentals (CTD) que ofereix la possibilitat d’aconseguir una identificació homogènia dels documents.