Inici / Noticies / Cribatge de Càncer de Colo-Rectal

Cribatge de Càncer de Colo-Rectal

Cribatge de Càncer de Colo-Rectal dijous, 23 de juny 2022

El Cribatge de Colo-Rectal té una alta incidència i mortalitat en el nostre medi.

Coneixem la història natural de la malaltia i per tant, podem actuar sobre els riscs individuals modificables i podem reduir el risc amb una bona adherència poblacional als programes de cribratge.

Tenim definit el cribratge en població d’alt risc i en població de risc mig i, tenim definida la població de baix risc no tributaria de cribratge.

L’èxit del cribratge depèn de la sensibilitat de les proves emprades i de la participació (que alhora depèn de l’acceptació i accessibilitat). Les guies europees defineixen com participació acceptable >45% i desitjable >65% en aquests programes.

Perspectives de futur per a millorar el rendiment i les estratègies de cribratge:

Biomarcadors moleculars dels canvis genètics i epigenètics que apareixen en el CCR que poden millorar també la prevenció, millorant el rendiment de la FIT en els programes de cribratge poblacional.

Millor coneixement de la malaltia gràcies a la informació genètica, al cribratge universal del CCR hereditari (immunohistoquímica de les proteïnes reparadores o IMS) , a tècniques de seqüenciació massiva – panells de gens , i  en definitiva un  millor coneixement del perfil